AML

DZIAŁANIA PRZECIWKO PRANIU PIENIĘDZY I WSPIERANIU TERRORYZMU

OBOWIĄZKI POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI LUB OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA POD NADZOREM POŚREDNIKA (AGENTA), A ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021, poz. 1132 ze zm.) wymaga od Przedsiębiorcy BNS – Kamil Sowa dokumentowania czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do identyfikacji potencjalnego klienta, na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Każda aktywność klienta związana z podpisaniem dokumentów w obecności Pośrednika lub Agenta, a związana z wykonywaniem czynności pośrednictwa musi być poprzedzona weryfikacją tożsamości (potwierdzenie prezentacji nieruchomości lub umowa pośrednictwa).

Identyfikacja klienta lub potencjalnego klienta obejmuje w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie:

 1. imienia i nazwiska
 2. obywatelstwa,
 3.  numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku, gdy nie nadano nr PESEL,
 4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 5. adresu zamieszkania,
 6. w przypadku cudzoziemca - numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszportu lub np. karty pobytu)


W przypadku kiedy zajdą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zawartych w dokumencie danych Agent może odmówić wykonania usługi pośrednictwa lub zażądać innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu).


Agent zobowiązany jest ustawowo do ustalenia czy Potencjalny Klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne i w związku z tym odbiera oświadczenie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


W sytuacji gdy potencjalny klient jest osobą prawną, identyfikacja Klienta polega na ustaleniu:

 • nazwy (firmy),
 • formy organizacyjnej,
 • adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
 • NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji,
 • rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 • danych identyfikacyjnych osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (imię i nazwisko, PESEL).


Agent odbiera oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym w celu jego identyfikacji i weryfikacji.

Agent nieruchomości BNS – Kamil Sowa zobowiązany jest do przekazywania bezpośrednio Pośrednikowi (Kamilowi Sowa) informacji o zachowaniach klienta i proponowanych rozwiązaniach finansowych sprzedaży, kupna lub najmu i wynajmu, które zgodnie w wewnętrzną procedurą biura, a w odniesieniu do Ustawy uznać należy za podejrzane.

Firma BNS – Kamil Sowa oferuje wykonanie usługi pośrednictwa wyłącznie na podstawie zawartej uprzednio umowy pośrednictwa i wszystkie podjęte przez nią działania związane są ze stosunkami gospodarczymi określonymi w umowie pośrednictwa zawartej z klientem.

Naruszenia w obszarze przestrzegania zapisów Ustawy doprowadzić mogą do natychmiastowego zerwania współpracy z Agentem i nie wykluczają dalszych działań ze strony Pośrednika/Przedsiębiorcy jeśli w wyniku zaniedbań jakich dopuści się Agent dojdzie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub finansowej Pośrednika (przez organ kontrolny).

Nadzór nad przestrzeganiem procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze BNS – Kamil Sowa pełni właściciel Kamil Sowa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem